komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Kancelaria

PISMO INFORMUJĄCE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia uprzejmie, że z dniem 18 maja 2020r. wznawia przyjęcia stron w swojej kancelarii mieszczącej się w Myślenicach ul. Piłsudskiego 14 w dniach i godzinach obowiązujących w okresie sprzed pandemii:

Przyjęcia stron we wtorki w godzinach 11.00 - 13.00 oraz 15.00-16.00. Sekretariat czynny codziennie
(z wyjątkiem sobót)  w godzinach 8.00- 15.00.

Informuję również, iż w obszarze Kancelarii zastosowano środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarne dla stron i pracowników. Ogłoszenie w przedmiocie wznowienia przyjęć stron zostanie również zamieszczone na stronie internetowej tut. Komornika.

z poważaniem
Komornik Sądowy
Karolina Szynalik-Żywicka


ZASADY PRZYJĘĆ STRON

W czasie przyjęcia strona obowiązana jest stosować środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki i rękawiczek ochronnych;
Wejście do biura tylko pojedyńczo;
Po wejściu do biura dezynfekcja rąk jest obowiązkowa;
W poczekali należy zastosować dystans do innych oczekujących min. 2 metry.

Komornik: 600 365 683
Asesor: 795-588-339

Kancelaria komornicza w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
ul. Piłsudskiego 14
32-400 Myślenice

Telefon: (12) 27-21-137, fax. wew. 24
E-mail: myslenice@komornik.pl

Identyfikator epuap: KS_Karolina_Szynalik

Bank: PKO BP SA
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer rachunku: 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840

 

Kontakt telefoniczny z kancelarią pod nr telefonów:

tel. 12 27-21-137 fax. wew. 24
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny pracy Kancelarii:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
(przyjęcia stron: 11:00 - 13:00 i 15:00 - 16:00)
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa czynna w godzinach pracy.


Aktualności:

Podatek od czynności cywilnoprawnych zmiany od 1 stycznia 2016 r.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz.959 i nast. )
od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności  cywilnoprawnych .


Zawiadamiam, iż wszelkie zajęcia dokonywane przez moją kancelarię wysyłane są:

WYŁĄCZNIE  LISTEM POLECONYM DORĘCZANYM ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIU ODBIORU. 

Kancelaria nie dokonuje zajęć drogą mailową.

OBOWIĄZEK ZAMIESZCZENIA INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych  Dz.U. 2018 poz. 1000 wyznaczeniu Inspektora Danych podaje :

Dane kontaktowe do Inspektora:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.myslenice.001@komornik.pl